Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông

Báo cáo hằng năm

Email In

BÁO CÁO BAN HÀNH NĂM 2023:

Thông báo về việc niêm yết công khai công khai dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 (Chi tiết tại Thông báoQuyết định kèm theo)

Về việc thực hiện công việc thông tin doanh nghiệp Nhà nước năm 2023 (Lần 3) (Chi tiết tại Văn bản và 02 Báo cáo kèm theo)

Về việc thực hiện công việc thông tin doanh nghiệp Nhà nước năm 2023 (Lần 2) (Chi tiết tại Văn bản 03 Báo cáo kèm theo)

Báo cáo thông tin bất thường số 86/ BC-KTTL ngày 09 tháng 6 năm 2023 (xem tại đây)

Báo cáo thông tin bất thường số 73/ BC-KTTL ngày 18 tháng 5 năm 2023 (Xem tại đây)

Báo cáo thông tin bất thường số 138/ BC-KTTL ngày 24 tháng 3 năm 2023 (xem tại đây)

Về việc thực hiện công việc thông tin doanh nghiệp Nhà nước năm 2023 (Lần 1) (Chi tiết Xem tại đây)

BÁO CÁO BAN HÀNH NĂM 2022:

Về việc thực hiện công việc thông tin doanh nghiệp Nhà nước năm 2022 (Lần 3) (Xem tại đây và 02 Báo cáo đính kèm)

Về việc thực hiện công việc thông tin doanh nghiệp Nhà nước năm 2022 (Lần 2) (Xem tại đây03 báo cáo đính kèm)

Báo cáo thông tin bất thường số 42/ BC-KTTL ngày 01 tháng 4 năm 2022 (xem tại đây)

Về việc thực hiện công việc thông tin doanh nghiệp Nhà nước năm 2022 (Lần 1) (xem tại đây)

Báo cáo thông tin bất thường số 27/ BC-KTTL ngày 02 tháng 3 năm 2022 (xem tại đây)

Báo cáo thông tin bất thường số 06 / BC-KTTL ngày 07 tháng 01 năm 2022 (xem tại đây)

BÁO CÁO BAN HÀNH NĂM 2021:

Báo cáo thông tin bất thường số 208 / BC-KTTL ngày 09 tháng 12 năm 2021 ( xem tại đây )

Báo cáo thông tin bất thường số 188 / BC-KTTL ngày 04 tháng 11 năm 2021 ( Xem tại đây )

Về việc thực hiện công việc thông tin doanh nghiệp Nhà nước năm 2021 (lần 3) ( Xem tại đây )

Về việc thực hiện công việc thông tin doanh nghiệp Nhà nước năm 2021 (lần 2) ( Xem tại đây )

Về việc thực hiện công việc thông tin doanh nghiệp Nhà nước năm 2021 (lần 1) ( Xem chi tiết tại đây )

BÁO CÁO BAN HÀNH NĂM 2020:

Bất kỳ thông báo nào của báo cáo - Lần 3 năm 2020 ( xem tại đây )

Báo cáo thường xuyên - Lần 2 năm 2020 ( xem tại đây )

Khám phá khi thông báo báo cáo - Lần 1 năm 2020 ( xem tại đây )

Báo cáo chế độ Tiền lương thưởng doanh nghiệp năm 2020 ( xem tại đây )

Kế hoạch về nước, tiêu chuẩn, cấp nước và kế hoạch tài chính năm 2020 ( xem tại đây )

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 ( Xem tại đây )

Báo cáo Tình hình sắp xếp và thay đổi mới doanh nghiệp năm 2019 ( xem tại đây )

BÁO CÁO BAN HÀNH NĂM 2019:

Báo cáo chế độ Tiền lương thưởng doanh nghiệp năm 2019 ( xem tại đây )

Kế hoạch rút nước, tiêu nước, cấp nước và kế hoạch tài chính năm 2019 ( xem tại đây )

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 ( Xem tại đây )

Báo cáo Tình hình sắp xếp và thay đổi mới doanh nghiệp năm 2018 ( xem tại đây )

BÁO CÁO BAN HÀNH NĂM 2018:

Báo cáo chế độ Tiền lương Tiền thưởng doanh nghiệp năm 2018 ( xem tại đây )

Kế hoạch nước, tiêu nước, cấp nước và kế hoạch tài chính năm 2018 (điều chỉnh) ( đang cập nhật )

Kế hoạch nước, tiêu nước, cấp nước và kế hoạch tài chính năm 2018 ( đang cập nhật )

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 ( Xem tại đây )

Báo cáo Tình hình sắp xếp và thay đổi mới doanh nghiệp năm 2017 ( xem tại đây )

BÁO CÁO BAN HÀNH NĂM 2017:

Báo cáo chế độ Tiền lương thưởng doanh nghiệp năm 2017 ( xem tại đây )

Kế hoạch định vị nước, tiêu nước, cấp nước và kế hoạch tài chính năm 2017 (điều chỉnh) ( xem tại đây )

Kế hoạch rút nước, tiêu nước, cấp nước và kế hoạch tài chính năm 2017 ( xem tại đây )

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 ( xem tại đây )

Báo cáo Thực hiện trạng thái quản lý và tổ chức cơ cấu năm 2016 ( xem tại đây )

Báo cáo Tình hình sắp xếp và thay đổi mới doanh nghiệp năm 2016 ( xem tại đây )

BÁO CÁO BAN HÀNH NĂM 2016:

Báo cáo chế độ Tiền lương thưởng doanh nghiệp năm 2016 ( xem tại đây )

Kế hoạch sản xuất Kinh doanh và Tư vấn phát triển năm 2016 ( xem tại đây )

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 ( xem tại đây )

Báo cáo Thực hiện quản lý trạng thái và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2015 ( xem tại đây )

Báo cáo Tình hình sắp xếp và thay đổi mới doanh nghiệp năm 2015 ( xem tại đây )

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 26 Tháng 8 2023 07:56 )  

Tin tức mới cập nhậtCÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TỈNH ĐẮK NÔNG
Phát huy nguồn lực khoáng sản và tài nguyên nước để Đắk Nông phát triển: Tài nguyên nước - ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Thông báo về việc tuyển dụng lao động đợt 5 năm 2022 của Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk ...

Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi phục vụ sản xuất
Được giao quản lý vận hành 252 công trình thủy lợi, ngoài việc cung cấp nguồn nước tưới ...

Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về công tác cán bộ
Ngày 05/4/2022, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị ...

Thống kê

www.vr360.vnwww.vr360.vnwww.vr360.vnwww.vr360.vnwww.vr360.vnwww.vr360.vnwww.vr360.vn
mod_vvisit_counterHôm nay34
mod_vvisit_counterHôm qua28
mod_vvisit_counterTuần này100
mod_vvisit_counterTuần trước573
mod_vvisit_counterTháng này100
mod_vvisit_counterTháng trước2966
mod_vvisit_counterTất cả400436

Đang trực tuyến

Hiện có 9 khách Trực tuyến